Buhalterine apskaita Siauliuose

Audito paslaugos

Mūsų specialistai teikdami audito paslaugas, vadovaujasi Tarptautiniais bei Nacionaliniais audito standartais, LR audito įstatymu ir laikosi profesionalių apskaitininkų etikos bei nacionalinio auditorių profesinės etikos kodeksų ir profesionalių visuomeninių apskaitininkų (auditorių) etinių nuostatų.
Laikydamiesi profesinių standartų, garantuojame visišką per patikrinimą sužinotos informacijos konfidencialumą. Finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje apskaitą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimus, auditas;

Teikiamos audito paslaugos:

• Audito paslaugos

• Įmonių audito paslaugos

• Finansinės atsakomybės audito paslaugos

• ES projektų audito paslaugos (Europos sąjungos projektų audito paslaugos)

• Finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), audito paslaugos;

• Finansinių ataskaitų, parengtų pagal bendrai valdomų įmonių grupės finansinei atskaitomybei taikomus reikalavimus, audito paslaugos;

• Finansinių ataskaitų peržvalga;
• Finansinė analizė;

Joomla templates by Joomlashine